Akti i dokumenti

Akti i dokumenti

 

 

Zakon o obrazovanju odraslih (27. 12. 2021.) NN 144/21
Zakon o ustanovama (1. 1. 2020.) NN 127/19
Zakon o proračunu (27. 12. 2021.) NN 144/21

 

Izvješća i planovi

 

Izvješća

 

 

Planovi