C.A.L.M.

C.A.L.M.

Creative Advanced Learning Methods

ERASMUS +,  KA1

 

O Projektu

Kroz projekt C.A.L.M. u sklopu ERASMUS+ programa povezujemo se s organizacijama koje pružaju znanja o suvremenim metodama poučavanja (korištenje digitalnih alata, motivacija polaznika, organiziranje i vođenje nastave na daljinu), kako bismo unaprijedili pružanje vlastitih usluga i prilagodili se što više zahtjevima polaznika, a time ujedno zadovoljili potrebe i ciljeve same Ustanove.

Jedna od važnijih zadaća naše Ustanove jest poticanje i razvoj zajednice. Stoga smo usmjereni na podizanje kvalitete naših usluga ulaganjem u ljudske potencijale i razvijanjem inovativnih oblika i metoda poučavanja, stavljajući polaznika i njegove potrebe u središte učenja. Prilikom posljednjih analiza i evaluacija polaznika i nastavnika, uočena je potreba za uvođenjem novih nastavnih metoda i rješenja u izvođenju nastave, osobito u programima učenja stranih jezika. Osmišljavanje i provođenje novih metoda poučavanja aktivan je proces podložan stalnim promjenama pa njihovo planiranje i implementacija zahtijeva nova znanja i kompetencije, kreativnost, istraživanje i evaluaciju, reviziju i povratne informacije svih dionika što je ujedno garancija kvalitete ponuđene usluge.

Projekt C.A.L.M omogućuje mobilnost osoblja pa će tri djelatnice imati priliku sudjelovati na strukturiranom treningu s ciljem usvajanja kompetencija razvoja motivacijskih strategija, organizacije nastave i upotrebe inovativnih metoda poučavanja. Druga mobilnost uključuje sudjelovanje na edukacijama s ciljem usvajanja kompetencija upotrebe digitalnih alata podučavanja u kombinaciji s tradicionalnim te implementaciju najnovijih strategija i novih metoda baziranih na teoriji višestruke inteligencije u podučavanju stranog jezika.

Detalji projekta

ID PROJEKTA
2020-1-HR01-KA104-077481

TRAJANJE
1. listopad 2020. – 30. ožujka 2022.

NOSITELJ
Pučko otvoreno učilište Poreč

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+ / Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

 

Aktivnosti

Mobilnosti osoblja

Kroz strukturirane tečajeve djelatnice naše Ustanove sudjelovale su na mobilnostima osoblja u sklopu Erasmus+ KA1 projekta C.A.L.M. Creative Advanced Learning Methods.

Učimo, razvijamo se, rastemo… redefiniranje postupka učenja uvođenjem inovativnih metoda učenja, aktivnog učenja, usvajanjem novih teorija i prilagođavanjem u korist i prema potrebama svakog našeg polaznika.

(6. -10. 9. 2021.) Mobilnost u Pragu – „ITC u nastavi“  - edukacije s ciljem usvajanja kompetencija upotrebe digitalnih alata u kombinaciji s tradicionalnim nastavnim metodama.

(11. -16. 10. 2021) Mobilnost u Firenci – „UDL univerzalni dizajn za učenje i diferencirano učenje“ – edukacije s ciljem usvajanja kompetencija razvoja motivacijskih strategija i inovativnih načina podučavanja dizajniranih prema potrebama pojedinca.

 

Radionice

U sklopu 15. tjedna cjeloživotnog učenja Anita Pilat održala je radionicu „ITC u nastavi“ te predstavila projekt C.A.L.M. i mogućnosti uključivanja u ERASMUS+ programe.

17.02.2022. održana je 1. radionica za nastavnike Pučkog otvorenog učilišta. Radionica je održana u online okruženju s temom ICT u nastavi. Kroz radionicu nastavnici su savladali inovativnosti u poučavanju odraslih primjenom digitalne tehnologije i metoda organiziranja nastave prilagođene različitim potrebama polaznika te o primjeni inovativnih metoda aktivnog  učenja kao što su gemification, flipped classroom i teme poput  Divergent i Convergent Thinking, Metacognition i Multiple Intelligences.

POUP predavači- online radionica C.A.L.M.-1.jpg

17. 3. 2022.

Kažu da je projekt uspješan ako se tijekom njegova provođenja rodi ideja za novi!

Upravo se to dogodilo na jučerašnjoj radionici kojom smo okupili andragoginje iz naše regije. Prenijeli smo znanja stečena sudjelovanjem na mobilnostima u Pragu i Firenci u sklopu Erasmus KA1 projekta C.A.L.M. Provođenjem ovakvih radionica za usavršavanje predavača u našim učilištima i međusobnim dijeljenjem znanja ubrzavamo unutarnje procese i podižemo ukupnu kvalitetu obrazovne ponude u Županiji.

Zajedno smo jači – kada smo svezani istom voljom!!!

Hvala svim učilištima na sudjelovanju

image003.png

23. 3. 2022.

Uz održanu drugu radionicu za naše nastavnike na temu UDL- Universal Design for Learning, priveli smo kraju diseminacijske radionice u sklopu projekta C.A.L.M

Informacije o zanimljivim ICT alatima i principima UDL-a možete naći u sljedećim dokumentima:

radionica 1.jpg
radionica 2.jpg

Financira Europska unija

 

radionica 2 -tco.jpg
radionica-tco.jpg
ITC u nastavi_Prag II.jpg
ITC u nastavi_Prag III.jpg
ITC u nastavi_Prag.jpg
Firenza_UDL II.jpg
Firenca_UDL I.jpg
Firenca_upoznavanje kulture i običaja.jpg
ITC Prag_međunarodno  druženje.jpg

Projekti EU-a i ostali projekti

referentica
Anita Pilat

Tel.: +385 52 887 210
Mob.: +385 91 432 26 48
Fax: +385 52 887 222
e-mail: anita.pilat@poup.hr