C.A.L.M.

C.A.L.M.

Creative Advanced Learning Methods

ERASMUS +,  KA1

 

O Projektu

Kroz projekt C.A.L.M. u sklopu ERASMUS+ programa povezujemo se s organizacijama koje pružaju znanja o suvremenim metodama poučavanja (korištenje digitalnih alata, motivacija polaznika, organiziranje i vođenje nastave na daljinu), kako bismo unaprijedili pružanje vlastitih usluga i prilagodili se što više zahtjevima polaznika, a time ujedno zadovoljili potrebe i ciljeve same Ustanove.

Jedna od važnijih zadaća naše Ustanove jest poticanje i razvoj zajednice. Stoga smo usmjereni na podizanje kvalitete naših usluga ulaganjem u ljudske potencijale i razvijanjem inovativnih oblika i metoda poučavanja, stavljajući polaznika i njegove potrebe u središte učenja. Prilikom posljednjih analiza i evaluacija polaznika i nastavnika, uočena je potreba za uvođenjem novih nastavnih metoda i rješenja u izvođenju nastave, osobito u programima učenja stranih jezika. Osmišljavanje i provođenje novih metoda poučavanja aktivan je proces podložan stalnim promjenama pa njihovo planiranje i implementacija zahtijeva nova znanja i kompetencije, kreativnost, istraživanje i evaluaciju, reviziju i povratne informacije svih dionika što je ujedno garancija kvalitete ponuđene usluge.

Projekt C.A.L.M omogućuje mobilnost osoblja pa će tri djelatnice imati priliku sudjelovati na strukturiranom treningu s ciljem usvajanja kompetencija razvoja motivacijskih strategija, organizacije nastave i upotrebe inovativnih metoda poučavanja. Druga mobilnost uključuje sudjelovanje na edukacijama s ciljem usvajanja kompetencija upotrebe digitalnih alata podučavanja u kombinaciji s tradicionalnim te implementaciju najnovijih strategija i novih metoda baziranih na teoriji višestruke inteligencije u podučavanju stranog jezika.

Detalji projekta

ID PROJEKTA
2020-1-HR01-KA104-077481

TRAJANJE
1. listopad 2020. – 30. ožujka 2022.

NOSITELJ
Pučko otvoreno učilište Poreč

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+ / Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekti EU-a i ostali projekti

referentica
Anita Pilat

Tel.: +385 52 887 210
Mob.: +385 91 432 26 48
Fax: +385 52 887 222
e-mail: anita.pilat@poup.hr