Start IN Kamp

Start IN Kamp

Pučko otvoreno učilište Poreč je nositelj, partneri na projektu su Udruga Top Kamping Kvalitete te Mini karavan servis d.o.o. odnosno Polidor Camping Park iz Funtane.

Projekt je započeo 10. Travnja 2018. i trajao 24 mjeseca. Financiran je iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva koji je objavilo Ministarstvo turizma RH, a provodiO se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Odobrena ukupna vrijednost projekta je 1.108.799,24 kn, a financiran je u 100%-tnom iznosu ukupnih prihvatljivih izdataka projekta.

Projektom Start IN Kamp razvio se novi program obrazovanja odraslih za poslove vođenja i održavanja kampova, dizajniran prema potrebama poslodavaca. Projektom 40 nezaposlenih polaznika usvaja odgovarajuće kompetencije za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva te time povećava svoju zapošljivost.  Za osiguravanje kvalitetne i stručne edukacije razvija se i provodi i program usavršavanja predavača i mentora u radu s odraslim osobama uključujući i specifičnosti rada s ranjivim skupinama.

Ciljevi projekta su:

  • usvojena  stručna znanja te opće kompetencije i meke vještine ranjivih skupina potrebne za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja za poslove vođenja i održavanja kampova te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca
  • unaprijeđena stručna i pedagoška znanja i vještine predavača i mentora u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa
  • usavršavanja predavača i mentora u radu s odraslim osobama uključujući i specifičnosti rada s ranjivim skupinama

 

voditelj projekta: Snježana Radetić, ravnateljica i Anita Pilat, administrativni referent za posebne i EU projekte

 

BESPLATNA ONLINE NASTAVA

 

Arhiva vijesti

PRIJAVE ZA BESPLATNI PROGRAM OBRAZOVANJA ZA POSLOVE U TURIZMU

 

Linkovi:

Projekti EU-a i ostali projekti

referentica
Anita Pilat

Tel.: +385 52 887 210
Mob.: +385 91 432 26 48
Fax: +385 52 887 222
e-mail: anita.pilat@poup.hr