Pučko Otvoreno Učilište Poreč

Pučko otvoreno učilište Poreč javna je ustanova u kulturi, osnovana 1960. godine čiji je osnivač Grad Poreč.

O nama

Narodno sveučilište Poreč osnovano je 1948. kao budžetska ustanova, a Pučko otvoreno učilište kakvo danas poznajemo postoji od 1960. godine - samostalna ustanova u obrazovanju odraslih i kulturi čiji je osnivač Grad Poreč - Parenzo sa širokim rasponom djelatnosti, programa i područja kompetencije te kao takva i presudnog značaja u kulturnom životu lokalne zajednice. Učilište osmišljava slobodno vrijeme Porečanima njegujući kulturni život grada, potičući transfer znanja, zadovoljavajući potrebe građana za razvojem novih vještina, omogućavajući cjeloživotno obrazovanje u društvu koje zahtijeva sve bržu prilagodbu tržištu rada.

Upravo u Učilištu mnogi su prvi put bili u kinu, na koncertu ili izložbi, naučili prve note, doživjeli kazališnu predstavu ili naučili prvu stranu riječ, a mnogi od njih upravo su u ovoj ustanovi postavili svoju prvu izložbu, predstavili knjigu, prvi put igrali na kazališnim daskama.

 

Dugogodišnji rad ove Ustanove ostavlja i širi trag - u Istri i Hrvatskoj. Grad Poreč u velikoj je mjeri prepoznatljiv i po kvalitetnom radu Ustanove i njenim aktivnostima. Tradicionalni programi, stari koliko i Ustanova, u mnogočemu nadilaze okvire malog primorskog grada zahvaljujući gostovanjima umjetnika svjetske reputacije i suradnji s istaknutim osobama i institucijama.

Rad Učilišta proteže i u internacionalnom kontekstu kroz međunarodne projekte i suradnje.

U želji da značaj Ustanove, a time i grada, raste, uvijek nam je na prvom mjestu čvrsta veza između pojedinca i zajednice, što bolja kulturna i obrazovna interakcija i integracija, što je preduvjet rasta kvalitete življenja i vlastitog samoostvarenja.

Potencijal kulturnih zbivanja i aktivnosti u gradu leži u snazi poticanja na kreativnost, na nove odnose prema poznatom prostoru, ali i na aktivne načine upoznavanja nepoznatoga. Ideja je dati priliku da grad i građani grade i progovaraju kulturu sami, stvarajući platformu za razvoj urbane kulture grada, pokrećući kvalitetne sadržaje i promovirajući svoje vrijednosti.

Opći podaci

Adresa: Narodni trg 1
52 440 Poreč

Mail adresa: info@poup.hr
Tel. 052 887 210

Matični broj: 03090612
OIB: 78789932299

 

v. d. ravnatelja:Vesna Tripar