Pučko Otvoreno Učilište Poreč

Pučko otvoreno učilište Poreč javna je ustanova u kulturi, osnovana 1960. godine čiji je osnivač Grad Poreč.

O nama

Pučko otvoreno učilište Poreč javna je ustanova u kulturi, osnovana 1960. godine čiji je osnivač Grad Poreč. Učilište u cjelini ima širok raspon djelatnosti, programa i područja kompetencije te kao takvo i presudan značaj u kulturnom životu grada Poreča i lokalne zajednice. Edukativni programi te organizacija kulturno-umjetničkih programa čine okosnicu djelovanja Pučkog otvorenog učilišta. Kroz realizaciju navedenih sadržaja Učilište osmišljava kulturni život grada Poreča, potiče transfer znanja, zadovoljavajući potrebe građana za razvojem novih vještina, omogućavajući cjeloživotno obrazovanje u društvu koje zahtijeva sve bržu prilagodbu tržištu rada.

Dugogodišnji rad ove Ustanove ostavlja traga i u cijeloj istarskoj županiji, kao i zemlji. Svojim se sve češćim i kontinuiranim projektima, rad Učilišta proteže i u internacionalnom kontekstu kroz međunarodne projekte i suradnje. Možemo s ponosom konstatirati da je grad Poreč u velikoj mjeri prepoznatljiv i po kvalitetnom radu ove Ustanove, te njenim aktivnostima namijenjenim svim našim građanima kao i turistima. Riječ je o programima koji u mnogočemu nadilaze okvire malog primorskog grada, o gostovanjima umjetnika svjetske reputacije i suradnji sa eminentnim osobama i institucijama što nam svakako daje razloga za zadovoljstvo i motivaciju za daljnji trud.

U želji da značaj Učilišta, a samim time i grada Poreča raste i na globalnoj razini, uvijek nam je na prvom mjestu čvrsta veza između pojedinca i njegove lokalne zajednice, njegova što bolja kulturna i obrazovna interakcija i integracija s istom, što je preduvjet rasta kvalitete življenja i vlastitog samoostvarenja.

Opći podaci

Adresa: Narodni trg 1
52 440 Poreč

Mail adresa: info@poup.hr
Tel. 052 887 210

Matični broj: 03090612
OIB: 78789932299

 

ravnateljica:
Snježana Radetić