EDUKOSI.TURIZAM

EDUKACIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U TURIZMU

EDUKOSI.TURIZAM

Projekt  EDUKOSI.TURIZAM-EDUKACIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U TURIZMU financira se iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II kojeg je objavilo Ministarstvo turizma i sporta, a provodi se u okviru Operativnog programa  Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Odobrena ukupna vrijednost projekta je 1.240.441,74 kn a financirat će se u 100%-tnom iznosu ukupnih prihvatljivih izdataka projekta.

 

Pučko otvoreno učilište Poreč je nositelj, a partneri na projektu su: Društvom invalida Poreč, DANTE - ustanovom za obrazovanje odraslih Rijeka, Društvom za istraživanje i potporu Rijeka i Mini karavan servis d.o.o. – Polidor kamp Funtana.

Projekt traje 20 mjeseci. Početak Projekta je 11.03.2022. i traje do 11.10.2023.

 

Opis projekta

Kroz projekt EDUKOSI.TURIZAM pružat će se socijalne usluge za 110 osoba s invaliditetom kroz unaprjeđenje i provedbu obrazovnog programa Osposobljavanje za poslove internet prodaje u turizmu, provedbom treninga za razvoj socio-emocionalnih vještina te profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja s ciljem integracije OSI na tržište rada. Za osiguravanje kvalitetne i stručne edukacije razvija se i provodi program usavršavanja predavača i mentora u radu s OSI. Razvojem dig.platforme-tržište rada i obrazovanja za OSI te kroz događaje za poslodavce promiče se pristup tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Projekt rješava problem nezaposlenosti OSI djelom uzrokovane neodgovarajućim obrazovnim programima i nedovoljnim kompetencijama za rad. Suočavaju se s nejednakim mogućnostima u obrazovanju i zapošljavanju kao najvažnijih aspekata stjecanja neovisnosti, financijske i materijalne sigurnosti te samoostvarenja. Sudjelovanje OSI u svijetu rada bitan je čimbenik njihove socijalne (re)integracije

 

Ciljevi projekta:

 1. Razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca
  Izradom programa osposobljavanja za OSI, dizajniranog po potrebama poslodavaca u sektoru turizma i ugostiteljstva te provođenjem istog promovira se i otvara pristup tržištu rada za OSI. Internet prodaja je u porastu te su zanimanje i obrazovni program konkurentni i usklađen sa suvremenim trendovima. Istraživanjem potreba OSI program će biti prilagođen njihovim potrebama i mogućnostima. Provedbom konkurentnog programa povećava se zapošljivost ciljane skupine, jačanje ljudskog potencijala u sektoru i kvaliteta života zajednice.
 2. Poboljšanje i unaprijeđenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom
  Kako bi se osigurala kvalitetna i ciljanoj skupini prilagođena provedba programa osposobljavanja razvija se i provodi program usavršavanja za predavače i mentore za rad s osobama s invaliditetom. Unaprijeđenim stručnim i andragoškim znanjima nastavno osoblje u mogućnosti je osigurati kvalitetno usvajanje znanja i vještina iz sektora turizma i ugostiteljstva te time povećati zapošljivost OSI, njihovu integraciju na tržište rada i smanjenje nezaposlenosti.
 3. Promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom
  Izradom digitalne platforme kao inovativnog pristupa tržištu rada za OSI promovira se i podiže pristupačnost sektora turizma i ugostiteljstva za OSI time što povezuje OSI koje traže zaposlenje, poslodavce s ponudom poslova za OSI te ustanove za obrazovanje odraslih s ponudom obrazovanja prilagođenog osobama s invaliditetom. Organizacijom radionica i okruglog stola za poslodavce promovira se zapošljavanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva.

 

 

VIJESTI:

 

POZIV NA BESPLATNE EDUKACIJE ZA POSLODAVCE

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (OSI) KAO USPJEŠAN POSLOVNI POTHVAT

CILJ: poslodavce uputiti u njihova prava i mogućnosti prilikom zapošljavanja OSI; senzibilizirati i promovirati uključivanja OSI na tržište rada

SUDJELUJU: stručnjaci iz Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, ustanove i udruge koje svojim djelovanjem potiču zapošljavanje OSI

MJESTO: Sportska dvorana Žatika, 38. PROMOHOTEL

VRIJEME: 22. veljače 2023. (srijeda) s početkom u 13 sati

Prijava putem linka https://app.core-event.co/#/events/promohotel-zaposljavanje-osoba-s-invaliditetom-edukosi-turizam-6150/register

Program se provodi u sklopu projekta EDUKOSI.TURIZAM - edukacije za osobe s invaliditetom u turizmu koji se financira se iz ESF-a u okviru Poziva Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II koji je objavilo Ministarstvo turizma i sporta.

 

PROGRAM:

vrijeme održavanja: 13.00- 15.30

program je sastavljen od dva dijela:

 1. dio 13.00 - 14.00 - Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
 • predavačica: Djurdjica Hribar, mag.soc.rada

Teme:

- mogućnosti ostvarivanja prava na poticaje

- na koji način ispuniti zakonsku obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

- uloga Centra za profesionalnu rehabilitaciju pri zapošljavanju i radu osoba s invaliditetom.

Na kraju je predviđeno vrijeme za pitanja i diskusiju.

 

 1. dio 14.00 - 15.00 – „OSI - tko su i zašto je zapošljavanje OSI uspješan poslovni pothvat?“
 • predavačica: Loretta Morosin - ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula

Tema: Predstavljanje rada Ustanove i put koji je potreban da se OSI pripreme za rad i uključivanje u širu društvenu zajednicu

 • predavačica: Marta Berčić - Udruga Društvo za istraživanje i potporu, Rijeka

Tema: Mogućnosti, potencijali i radna učinkovitost mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju te drugih odraslih osoba s invaliditetom uz primjere iz prakse

 

 • Kratki dokumentarni film Skriveni pupoljci boljeg društva koji je nastao u okviru ESF projekta „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“

Film tematizira zapošljavanja osoba s invaliditetom i donosi njihove priče i priče poslodavaca.

 • Predstavljanje projekta EDUKOSI.TURIZAM - edukacije za osobe s invaliditetom u turizmu i digitalne platforme www.burzaradaosi.com koja se razvija kroz projekt.

 

15.00 – 15.30 Osvježenje uz kavu i kolače.

Broj mjesta je ograničen. Sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prijavu putem linka https://app.core-event.co/#/events/promohotel-zaposljavanje-osoba-s-invaliditetom-edukosi-turizam-6150/register

Organizator zadržava pravo izmjene programa.

 

Organizatori: Pučko otvoreno učilište Poreč & Sajam Promohotel

 

 

 

 

 

Uključite se u projekt EDUKOSI.TURIZAM - edukacije za OSI u turizmu!

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA I PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ POTPISALI UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Snježana Radetić,  je 11.03.2022. godine potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz ESF-a u svrhu provedbe projekta pod nazivom: EDUKOSI.TURIZAM- edukacija osoba s invaliditetom za poslove u turizmu.  Svečano potpisivanje održano je u kongresnoj dvorani Ministarstva turizma i sporta koje je kao posredničko tijelo prošle godine raspisalo poziv „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II“ 

Cilj ovog poziva je odgovoriti na društvene potrebe isključivo osoba s invaliditetom kroz provedbu ponajprije praktičnog osposobljavanja kod poslodavaca u turizmu i ugostiteljstvu, a u suradnji s ustanovama za obrazovanje odraslih te strukovnim i ostalim udrugama i ustanovama koje se bave osobama s invaliditetom. Uzevši u obzir zahtjeve za povećanjem broja zaposlenih u turističkim djelatnostima i činjenicu da je velik dio osoba s invaliditetom u RH u riziku od siromaštva upravo zbog nedovoljnog sudjelovanja na tržištu rada i neposjedovanja novih znanja i vještina, sektor turizma i ugostiteljstva pruža mogućnost kvalitetnog socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom.

U tu svrhu Ministarstvo turizma i sporta potpisom 14 ugovora dodijelilo je nešto više od 27 milijuna kuna.

-Veseli nas da je projekt Pučkog otvorenog učilišta prošao sve kvalitativne provjere i među 54 pristigle prijave projektnih prijedloga izabran kao jedan od 14 uspješnih, kaže ravnateljica Radetić.

 

4.4.2022. održan je Kick off sastanak partnera projekta EDUKOSI.TURIZAM - EDUKACIJE OSOBA S INVALIDITETOM ZA POSLOVE U TURIZMU koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru poziva UP.02.2.2.17 Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.
Nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Poreč, a partneri Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Društvo za istraživanje i potporu Rijeka, Društvo Invalida Poreč i Mini karavan servis d.o.o., Poreč.
Tom prilikom potpisan je Sporazum o partnerstvu i dogovoreni detalji projektnih aktivnosti
Ciljevi projekta su:
🎯1. Razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca
🎯🎯2. Poboljšanje i unaprjeđenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom
🎯🎯🎯 3. poboljšanje pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom.

EDUKOSI.TURIZAM

 

https://mint.gov.hr/vijesti/ministrica-brnjac-urucila-ugovore-o-dodjeli-bespovratnih-sredstava-u-iznosu-vecem-od-27-milijuna-kuna/22932

 

Projekt je sufinancirala Europska unija

 

 

Linkovi:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

20220311_111132.jpg
275386922_4952069284882986_7402783033634107831_n.jpg
potpisivanje ugovora.jpg
IMG-575519481093c262c664e3df7182aa95-V.jpg

Projekti EU-a i ostali projekti

referentica
Anita Pilat

Tel.: +385 52 887 210
Mob.: +385 91 432 26 48
Fax: +385 52 887 222
e-mail: anita.pilat@poup.hr