I-Archeo.S.

Projekt prijavljen u sklopu programa teritorijalne suradnje Interreg Italija-Hrvatska.

I-Archeo.S.

Pučko otvoreno učilište je partner u projektu, nositelj projekta Teatro Pubblico Pugliese, ostali partneri: Abruzzo regija, Marche teatro iz Ancone, Grad Pazin i Grad Crikvenica.

Projekt je započeo 1.siječnja 2018. i trajao 18 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta 1.176.243,00 €. POUP kao projektni partner sudjeluje u ukupnom iznosu od 1.130.062,00 kn (150.675,00 €), od čega program EU-a financira 85%, a učešće POUP-a je 15%. Rezultat projekta je OKOLO – tjedan kulture življenja.

Kroz projekt I-Archeo.S izgradio se integrirani sistem usluga za valorizaciju prirodne i kulturne baštine temeljenih na održivom ekonomskom razvoju. Uspostavila se suradnja između javnih tijela, malih i srednjih poduzeća te turističkih operatora te se formiraju tzv. Klasteri kako bi ekonomski interes uključenih postao dio zajedničke razvojne strategije i osigurao održivost rezultata projekta.

Kreira se konkretan kulturno-turistički proizvod, koji će povezati specifična lokalna obilježja i vrijednosti u održivu i smislenu cjelinu. Pučko otvoreno učilište kroz ovaj projekt nastupa kao ustanova u kulturi koja ima bogatu ponudu kulturno-umjetničkih programa te je na tim temeljima spremna stvoriti novi proizvod kao vansezonsku turističku ponudu kako za lokalnu zajednicu tako i za goste grada Poreča. Rezultati projekta predstavljeni su u travnju 2019. godine kao pilot-aktivnost u obliku edukativnog itinerara za domaće i strane tour operatere.

Svi zainteresirani dionici iz sektora održivog turizma, upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom, poljoprivredno-prehrambenog sektora te različiti obrti imali su priliku uključiti se u projekt, ekonomski interes uključenih postati dio zajedničke razvojne strategije, a upravo kulturna i prirodna baština pokretač novih gospodarskih tokova.

Mobilna aplikacija:
https://www.iarcheos.eu/en/

OKOLO - tjedan kulture življenja
Uspješno završen porečki Okolo, tjedan kulture življenja
Anketa OKOLO

 

Linkovi:

www.strukturnifondovi.hr
https://www.italy-croatia.eu/

Projekti EU-a i ostali projekti

referentica
Anita Pilat

Tel.: +385 52 887 210
Mob.: +385 91 432 26 48
Fax: +385 52 887 222
e-mail: anita.pilat@poup.hr