Lapidarij Zavičajnog muzeja Poreštine

Lapidarij Zavičajnog muzeja Poreštine

Zavičajni muzej Poreštine najstarija je muzejska institucija u Istri osnovana 1884. godine. U lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine izloženi su heraldički predmeti u širem smislu riječi (artefakti, dijelovi sakralnih ili svjetovnih arhitektonskih objekata i kameni spomenici) na kojima je apliciran heraldički simbol kao strukturni ili samo dekorativni element. Predmeti čine jedinstvenu cjelinu povijesnog odjela, a imaju temeljnu ulogu u promicanju i predstavljanju gradskog plemstva koje je na neki način određivalo i upravljalo političkim tijekovima, a izravno i samim socijalno-gospodarskim razvitkom Poreča.

_38A4049_Andi_Bancic_5d_23_06_2020.jpg
_38A4289_Andi_Bancic_5d_25_06_2020.jpg
_38A4722_Andi_Bancic_5d_07_08_2019.jpg

Od 1996. godine, svake srijede tijekom srpnja i kolovoza, Poreč uživa u vrhunskim džez-koncertima u slikovitom lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine. Jazz u lapidariju nudi bogatu paletu izričaja iz cijeloga svijeta, od komornog džeza, preko slojevitih izvedbi porečkih, istarskih i međunarodnih džez-glazbenika, do džeza u spoju s drugim glazbenim žanrovima.  Program uvijek počinje u 21 sat, a ulaz je na sve koncerte slobodan.

Andi_Bancic_Canon_5DMIII_03.07.2019_20.29.32_3098_Andi_Bancic_5d_03_07_2019.jpg
Andi_Bancic_Canon_5DMIII_12.08.2020_20.14.29_9025_Andi_Bancic_5d_12_08_2020.jpg
Andi_Bancic_Canon_5DMIII_28.08.2019_20.45.15_8505_Andi_Bancic_5d_28_08_2019.jpg

Raznolikost i kvaliteta programa porečkog džez-festivala osigurava razigrano glazbeno ljeto u gradu.