Javna nabava

 

Što je javna nabava?

Javna nabava podrazumijeva provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima - državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama - budući da ta tijela raspolažu javnim financijskim sredstvima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Pravila i postupci trebaju imati javnu prepoznatljivost i osigurati pristupačnost svim zainteresiranim osobama uz istovremeno postizanje najšireg društvenog nadzora nad potrošnjom javnih sredstava.

 

Profil Pučkog otvorenog učilišta Poreč

Prema Zakonu o javnoj nabavi Pučko otvoreno učilište Poreč javni je naručitelj.
Profil Pučkog otvorenog učilišta Poreč kao javnog naručitelja je:
Pučko otvoreno učilište Poreč, Narodni trg 1, 52440 Poreč
MB: 03090612 OIB: 78789932299
Telefon: 052/887 215
Glavna adresa naručitelja (URL): www.poup.hr

Plan nabave

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu s ciljem sustavnog pronalaženja najpovoljnijeg načina nabave, s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja.

Planiranje se temelji na procjeni potrebnih količina roba, radova i usluga.

 

Plan nabave za 2019. godinu

 

Plan nabave za 2018. godinu

 

IZJAVE O NEPOSTOJANJU/POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) Pučko otvoreno učilište Poreč kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

  1. USLUGA POREČ d.o.o., Mlinska 1, 52440 Poreč

 

NABAVA ISPOD ZAKONSKOG PRAGA

Nabava ispod zakonskog praga nabava je robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi
- nabava ispod zakonskog praga, Pučko otvoreno učilište Poreč provodi
sukladno

Nabava ispod zakonskog praga

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 90/11) javni naručitelj Pučko otvoreno učilišta Poreč objavljuje

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade RH, KLASA: 330-01/11-02/01,URBROJ: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. (Narodne novine broj: 32/11) Pučko otvoreno učilište Poreč objavljuje Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

referent za informacijski sustav, analizu i unutarnji nadzor
Gorana Labinac
Tel.: +385 52 887 215
Fax: +385 52 887 221
e-mail: gorana.labinac@poup.hr