PRIJAVE ZA BESPLATNI PROGRAM OBRAZOVANJA ZA POSLOVE U TURIZMU

PRIJAVE ZA BESPLATNI PROGRAM OBRAZOVANJA ZA POSLOVE U TURIZMU

PROVEDITE ZIMU S NAMA I NAUČITE NOVA ZNANJA!!!

  • Strani jezik u turizmu
  • Uspješna komunikacija s gostima
  • Stručna znanja potrebna za poslovanje kampova

 

ŠTO?

NUDIMO:

  • Besplatnu edukaciju u trajanju od 160 h
  • Besplatne nastavne materijale
  • Nadoknada putnih troškovi za putovanja u Poreč
  • Praktična nastava u kampu vrhunske kvalitete Polidor camping Funtana
  • Druženje i nova poznanstva

 

SADRŽAJ BESPLATNOG PROGRAMA:

POSLOVNA KOMUNIKACIJA I BONTON  U TURIZMU

-naučite kako efikasno rješavati pritužbe i reklamacije gostiju i usvojite poželjna ponašanja usmjerena na zadovoljstvo gostiju

STRANI JEZIK U TURIZMU

-naučite osnove engleskog, talijanskog ili njemačkog jezika potrebnih u radu u svim sferama turizma

STRUČNA ZNANJA

-osnove turizma

-stručna znanja vezana za poslovanje kampa (prijava/odjava gostiju, standardi u odjelu domaćinstva i održavanja, održavanje bazena i hortikulture, zaštita okoliša, zaštita na radu)

-promidžba u turizmu

 

TKO?

Ukoliko:

-si mlađi/-a od 25 godina ili stariji/a od 54 godine

-si nezaposlen/-a  (dokaz izjava polaznika da je nezaposlen/-a)

-aktivno tražiš posao

-si raspoloživ/-a za posao

-želiš naučiti strani jezik potreban za rad u turizmu

-želiš naučiti kako uspješno komunicirati s gostima ili suradnicima

-želiš naučiti više o turizmu

-želiš naučiti kako posluje kamp

-želiš otvoriti vlastiti privatni mali kamp

 

KAKO?

- prijavom putem on line obrasca→ https://forms.gle/oKkdSH1s9RS1hsHt7

- prijavom putem e-maila→   obrazovanje@poup.hr

- prijavom putem telefona→  091 43 22 648

 

KADA?

OD LISTOPADA 2019. DO TRAVNJA 2020.

Nastava u trajanju od mjesec dana, održava se u više grupa. 

  • Teorijski dio (80 sati) održava se u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Poreč na adresi: Poreč, Narodni trg 1.
  • Praktična nastava (80 sati) održava se u kampu Polidor, Funtana.