Nabava usluga

11. travnja 2019.

Naručitelj Pučko otvoreno učilište Poreč pokrenuo je postupak bagatelne nabave za usluge ispostave itinerara za projekt I-Archeo.S., te u svrhu prikupljanja ponuda upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Ovim putem pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

Rok za dostavu ponuda je 17. travnja 2019. godine do 14:00 sati.

 

Arhiv

 

referent za informacijski sustav, analizu i unutarnji nadzor
Gorana Labinac
Tel.: +385 52 887 215
Fax: +385 52 887 221
e-mail: gorana.labinac@poup.hr