Nabava usluga

12. ožujka 2020.

Naručitelj Pučko otvoreno učilište Poreč pokrenuo je postupak jednostavne nabave za usluge tiskanja materijala, te u svrhu prikupljanja ponuda upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Ovim putem pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

Rok za dostavu ponuda je 20. ožujka 2020. godine do 10:00 sati.

 

 

Arhiv

 

referent za informacijski sustav, analizu i unutarnji nadzor
Gorana Labinac
Tel.: +385 52 887 215
Fax: +385 52 887 221
e-mail: gorana.labinac@poup.hr