NABAVA ISPOD ZAKONSKOG PRAGA

1. Objavljeni postupci nabave:

referent za informacijski sustav, analizu i unutarnji nadzor
Gorana Labinac
Tel.: +385 52 887 215
Fax: +385 52 887 221
e-mail: gorana.labinac@poup.hr