Lana Genc (glasovir)

Lana Genc (glasovir)
  • 31.07.2020.
  • 21:00
  • 50 kn
  • Eufrazijeva bazilika

Lana Genc (glasovir / piano)

Porinom nagrađena pijanistica, koja je svoje svjetske turneje započela u ranoj dobi, za Poreč priprema repertoar suvremene hrvatske skladateljice Ivane Kiš.

The Porin-winning pianist who started her world tours at an early age, Lana Genc is preparing for Poreč a repertoire of contemporary Croatian composer Ivana Kiš.

 

 

 

Na ovom događanju moguće je fotografiranje/snimanje, a u svrhu objave na internetskim stranicama, društvenim mrežama i u tiskovnim izdanjima Pučkog otvorenog učilišta Poreč kao organizatora i trećih strana i /ili trećih strana kao organizatora.

Ukoliko ne želite biti fotografirani/snimani molimo Vas da nas o tome obavijestite.