UPISI NA TEČAJEVE STRANIH JEZIKA

UPISI NA TEČAJEVE STRANIH JEZIKA

Zajednički referentni nastavni program učenja stranih jezika usklađen je s europskim smjernicama, a njegov sastavni dio čine prihvaćene razine jezičnih kompetencija.

Takav program osigurava fleksibilnost jer omogućava predavačima i voditeljima da sami odabiru materijale i načine na koje će postići rezultate te pruža mogućnost uvođenja sadržaja i različitih aktivnosti koje je moguće ostvariti u specifičnim uvjetima u kojima se nastava odvija i gdje nastavnik odabire u skladu s potrebama, interesima i mogućnostima pojedinaca ili grupa.

Cilj nastave stranog jezika je razvijanje komunikacijskih kompetencija tj. osposobljavanje polaznika za prikladnu komunikaciju na stranom jeziku u raznim situacijama: u sredini gdje se govori njemački jezik, u vlastitoj zemlji sa stranim govornicima, na multinacionalnim skupovima i u drugim situacijama u kojima se moraju služiti njemačkim jezikom. To znači omogućiti polaznicima postizanje jezične kompetencije u svim jezičnim vještinama: slušanju, čitanju, govornoj interakciji, govornoj produkciji i pisanju. Pritom se kod polaznika razvija razumijevanje i prihvaćanje novih i drukčijih kultura – interkulturalna kompetencija i tolerancija, ali i svijest o vlastitoj kulturi.

Polaznici jezik svladavaju putem slušanja, čitanja, govorne interakcije, govorne produkcije, pisanja te razvijanjem komunikacijskih strategija i jezičnih kompetencija uz pouku o načinu učenja.

Metodološki pristup se prilagođava korisnicima i uvijek se odabire pristup kojim će se najuspješnije ispuniti postavljeni ciljevi.

 

 • Trajanje: 70 školskih sati/modul
 • Nastava: 2 × tjedno po tri školska sata / 3 mjeseca
 • Cijena programa: 1.770,00kn / 234,92 €, plativo u tri mjesečne rate po 590,00kn / 78,31 €.*
 • Dokumenti potrebni za upis (preslike):
  • završna svjedodžba srednje škole
  • domovnica
  • rodni list
 • Uvjerenje: po uspješnom završetku osposobljavanja, polaznik dobiva uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu
 • Informacije i upisi: na broj telefona 052 887 216 ili e-mail obrazovanje@poup.hr.

 

*Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn