Program zatvaranja 30. Montrakera

Program zatvaranja 30. Montrakera
U subotu, 12. rujna 2020. s početkom u 18 sati održat će se u kamenolomu Montraker u Vrsaru susret s akademskim kiparima koji su kao studenti sudjelovali u Međunarodnoj studentskoj kiparskoj školi Montraker. Susret se organizira povodom zatvaranja 30. Međunarodne studentske kiparske škole Montraker.
Na susretu sudjeluju:
  • Darija Žmak Kunić, prodekanica za umjetničko-znanstvenu djelatnost pri Akademiji primijenjenih umjetnosti Rijeka
  • Alem Korkut, izvanredni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu
  • Đani Martinić, asistent na Umjetničkoj akademiji Split.
Ove je godine Montraker imao rezidencijalni karakter jer su skulpture radili dugogodišnji umjetnički direktor Montrakera Peruško Bogdanić i tehnički suradnik Petar Dolić. U radu su im pomagali kamenoklesari Deni Krizmanić i Mauricio Matukina.
Suorganizatori škole su Pučko otvoreno učilište Poreč, Općina Vrsar i TZ Općine Vrsar.
Od samih početaka u organizaciji Škole pomažu i lokalne tvrtke - Maistra se brine za smještaj i prehranu sudionika, dok Kamen Pazin donira blokove kamena za izradu skulptura.
Gotove skulpture postavljaju se u javni prostor, a za njihovo je postavljanje zaduženo komunalno poduzeće Montraker iz Vrsara.
Međunarodna studentska kiparska škola potpomognuta je i sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
Međunarodna studentska kiparska škola Montraker nastala je iz ideje Drage Orlića i uz pomoć Josipa Diminića. Oni su tražili način kako obogatiti kulturnu ponudu Vrsara te su tako iskoristili postojeći, a napušteni kamenolom iz kojega se, između ostalog, vadilo kamenje i za izgradnju Venecije.