Odabrani izlagači na 15. Profuturi

Odabrani izlagači na 15. Profuturi

Žiri u sastavu

Tina Širec Džodan, prof.pov.umjet., predsjednica žirija,
Sebastijan Vojvoda, ak. slik., član žirija,
Andi Bančić, prof., član žirija

pregledali su radove pristigle na natječaj za izlaganje na 14. Profuturi te napravili odabir kako slijedi:

 • Đeni Armuš: Fluid 3     
 • Vesna Bajić: Slika seoskog dvorišta    
 • Ermano Bančić: Ulični grafiti 2 i Ulični grafiti 3
 • Ivan Blašković: Great big white i White hope
 • Nikola Bolšec: Riba Sv. Antuna     
 • Anđelko Brkić: Kroz buru i oluju   
 • Božena Bubonja Kalebić: Hrabrost    
 • Dunja Doder: Teatar Kilden u Kristiansandu   
 • Slavica Ezgeta: Ljeto u zelenoj laguni   
 • Branka Grubić: US      
 • Juraj Jonke: Trešnje, Potresni Zg    
 • Ljubo Jovanović: sva tri rada    
 • Klaudio Katunar: Noi      
 • Kristinka Klarić: Odsjaj      
 • Marija Klarić: Morski valovi     
 • Silvija Knežević: Ulov      
 • Draženka Kolar: Inspriacija      
 • Jasenka Korlević: Antenal i Soline Piran   
 • Vesna Kovačević: Zagreb 1 i Zagreb 2  
 • Ljiljana Lazičić Putnik: Susret u masliniku i Plamen u masliniku
 • Danijela Makoš Repaja: Prosinac sjetom diše   
 • Marija Marjanović: La scala del Bramante   
 • Leonardo Mićanović: Dali's look     
 • Ana Narandžić: Koncert, Kozlić     
 • Irena Ostojić: Blues di mezzanote    
 • Željka Podobnik: Jesen u kupskoj dolini, Jesenska čarolija na Sedlu
 • Rudi Poropat: Obelisk br.3     
 • Anđelka Prekalj: Jutro u tarskoj vali 1 i 2
 • Diana Rosandić Živković: Rastanak i Čekanje   
 • Jasenka Smrekar: Kukurijek, Zarobljeni, san    
 • Ivori Sošić: Rođenje savršenog čovjeka i Ruke
 • Ana Starčević: I-C-U, Brankici u čast
 • Zdenka Starčević: Poslije kiše     
 • Kristina Šimon Starčević: Labud, Levitas    
 • Jadranka Štimac: Mrtva priroda     
 • Iva Šverko: Autoportet      
 • Alenka Tominac: Bandira, Pogled 1, Pogled 2  
 • Ljiljana Tršan: Zamka      
 • Martina Velenik Buršić: Reći Poreč    
 • Alexandra Verbanac : Skulptura     
 • BRANKA VRBANIĆ: Ulov barba Ede    
 • Sandra Žužić: Tonovima grada

Radovi koji su prošli selekciju obavezno trebaju stići opremljeni i zapakirani zaštitnom ambalažom, bez obzira na način dostave, na adresu Pučkog otvorenog učilišta Poreč najkasnije do 1. travnja 2022. godine.

Radove zaprimamo radnim danom od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.

Troškove povrata radova putem kurirske službe snose izlagači.

Datum otvaranja izložbe je 14. 4. 2022. 

 

info:
Pučko otvoreno učilište Poreč /  Narodni trg 1, 52440 Poreč  / tel: 052 / 887 - 217, fax: 052 887 - 220 /
mail: likovna@poup.hr / www.poup.hr