61. Koncerti u Eufrazijani

61. Koncerti u Eufrazijani

61. Koncerti u Eufrazijani

61st Concerts in Euphrasian Basilica

Poreč – Parenzo, 2022.

 

                                                        

18. 5. 2022. srijeda / Wednesday

Zagrebački kvartet
Martin Krpan, Davor Philips (violine / violins)
Hrvoje Philips (viola / viola)
Martin Jordan (violončelo / cello)

najavni koncert
kazališna dvorana

 

 

1. 7. 2022. petak / Friday

Stefan Milenković (violina / violin)
Hilda Švan (klavir / piano)

 

8. 7. 2022. petak / Friday

Håkon Austbø (klavir / piano)

 

15. 7. 2022. petak / Friday

Martina Filjak (klavir / piano)

 

22. 7. 2022. petak / Friday

Monika Leskovar (violončelo / cello)
Davorin Brozić (klarinet / clarinet)
Terezija Cukrov (klavir / piano)

 

29. 7. 2022. petak / Friday

Zagrebački komorni orkestar i Marija Vidović (sopran / soprano)

 

12. 8. 2022. petak / Friday

Samanta Stell  (flauta / flute)
David Kumpare (klarinet / clarinet)
Sandro Vešligaj (klavir / piano)
 

 23. 8. 2022. utorak / Tuesday

Rhapsody guitar
(gitare / guitars)

 

 26. 8. 2022. petak / Friday

Andrija iz Motovuna i njegovo doba

Projekt Lazarus
Daniela Perosa (sopran / soprano)
Nikolina Virgej Pintar (mezzosopran / mezzosoprano)
Ivan Martinčić (tenor / tenor)
Robert Palić (bas / bass)
Danijel Jurišić (lutnja / lute)
Martina Mičija Palić (umjetnička suradnica i naratorica / art collaborator and narrator )
Franjo Bilić (umjetnički voditelj i dirigent / art director and conductor)

 

 2. 9. 2022. petak / Friday

Edin Karamazov (lutnja / lute)
Dani Bošnjak (flauta / flute)

 

9. 9. 2022. petak / Friday

Viktor Vidović (gitara / guitar)

 

26. 10. 2022. srijeda / Wednesday

Terezija Cukrov (fortepiano / fortepiano)

 

22. 11. 2022. utorak / Tuesday

Klavirski trio
Marco Graziani (violina / violin)
Petar Kovačić (violončelo / cello)
Terezija Cukrov (klavir / piano)

 

 

Svi koncerti počinju u 21 sat.
All concerts start at 9 p.m.

 

INFO

Ulaznice se prodaju na dan koncerta od 20 sati na ulazu u Eufrazijevu baziliku i na rezervacijskom sustavu Pučkog otvorenog učilišta Poreč: rezervacije-poup.hr.

Tickets are available on the day of the concert from 8 p.m. at the entrance of the Euphrasian Basilica and on the reservation sistem of Public Open University Poreč: rezervacije-poup.hr.

 

Pokrovitelji / Sponsors:

Grad Poreč – Parenzo / The City of Poreč – Parenzo, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske / Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, Istarska županija / County of Istria, Porečka i pulska biskupija i Župni ured Poreč / Diocese of Poreč and Pula and Poreč Parish Office, Turistička zajednica grada Poreča / Tourist office Poreč, Damjanić vina, Pizzeria Dali