Poništenje oglasa za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 50. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Poreč ravnateljica donosi Odluku o poništenju Oglasa za popunu slobodnog radnog mjesta na neodređeno puno radno vrijeme objavljenog 15. srpnja 2019. godine.