47. Annale: Po/sve/mirenja

47. Annale: Po/sve/mirenja

Istarska sabornica
2. 8. - 8. 9. 2007.

izbornik: Antun Maračić

izlažu: Željko Jerman, Božena Končić Badurina, Ivan Kožarić, Vlasta Žanić

Katalog

 

Na ovom događanju moguće je fotografiranje/snimanje, a u svrhu objave na internetskim stranicama, društvenim mrežama i u tiskovnim izdanjima Pučkog otvorenog učilišta Poreč kao organizatora i trećih strana i /ili trećih strana kao organizatora.

Ukoliko ne želite biti fotografirani/snimani molimo Vas da nas o tome obavijestite.