3. Photodistorzija

3. Photodistorzija

23. 11. - 9. 12. 2007.
20 h - Istarska sabornica, otvaranje - Darko Glavan
22 h - MMC Atelier "I", after party - The Chweger

_IGP4084_k10D_23_11_2007.jpg
_IGP4086_k10D_23_11_2007.jpg
_IGP4112_k10D_23_11_2007.jpglokacije:
Istarska sabornica
Galerija Zuccato
Galerija Sinčić
Lapidarij ZMP
Četverokutna kula
Kazalište Poreč
Mala galerija
MMC Atelier «I»

_IGP4119_k10D_23_11_2007.jpg
_IGP4125_k10D_23_11_2007.jpg
_IGP4133_k10D_23_11_2007.jpgSamostalne izložbe:
Stephan Lupino, Bachrach & Krištofić, Matija i Mauro Ferlin, Lovorka Lukani i Mateo Sardelin, Alice Bochňáková - CZ, Voljen Grbac, Livio Badurina, Karlo Došen, Karmen Orlić i Denis Gržetić, Matej Sitar - SLO

Skupne izložbe:
Željko Bobanović, Vladimir Bugarin, Vesna Despot, Gerhard Gross - AUS, Martina Herak, Jakov Jukić, Miranda Legović, Igor Lekšić, Petra Počanić, Damir Prodan, Jelena Prekalj, Bruno Richard - AUS, Goran Škofić, Darko Tripar, Saša Vadanjel, Martina Velenik, Zara Bangoura (PHD junior)

Video projekcije:
Livio Badurina: "Dolce Vita", Karlo Došen: "U pokretu", Matej Sitar - SLO: "America, my way"

 

Katalog

_IGP4145_k10D_23_11_2007.jpg
_IGP4177_k10D_23_11_2007.jpg
_IGP4179_k10D_23_11_2007.jpg
_IGP4192_k10D_23_11_2007.jpg
_IGP4213_k10D_23_11_2007.jpg
_IGP4066_k10D_23_11_2007.jpg

 

Na ovom događanju moguće je fotografiranje/snimanje, a u svrhu objave na internetskim stranicama, društvenim mrežama i u tiskovnim izdanjima Pučkog otvorenog učilišta Poreč kao organizatora i trećih strana i /ili trećih strana kao organizatora.

Ukoliko ne želite biti fotografirani/snimani molimo Vas da nas o tome obavijestite.