1. Annale

1. Annale

Romanička kuća
9. 7. - 15. 9. 1961.

 

izlažu: Marino Tartaglia, Vilko Šeferov, Maksim Krstulović, Nenad Krivić, Quintino Bassani.

 

 

Na ovom događanju moguće je fotografiranje/snimanje, a u svrhu objave na internetskim stranicama, društvenim mrežama i u tiskovnim izdanjima Pučkog otvorenog učilišta Poreč kao organizatora i trećih strana i /ili trećih strana kao organizatora.

Ukoliko ne želite biti fotografirani/snimani molimo Vas da nas o tome obavijestite.