Viktor Vidović (gitara / guitar)

Viktor Vidović (gitara / guitar)
  • 09.09.2022.
  • 21:00
  • 75 kn
  • Eufrazijeva bazilika

 

Viktor Vidović, potomak poznate glazbene obitelji, Konzervatorij u Ženevi upisuje s 14 godina, gdje i osvaja titulu najmlađeg pobjednika u povijesti Međunarodnog natjecanja glazbenih umjetnika. Do danas Vidović bilježi nekoliko stotina zapaženih koncerata u prestižnim dvoranama diljem svijeta. Ostvario je veći broj tonskih zapisa i koncerata u duetu sa sestrom Anom Vidović, vrhunskom gitaristicom, objavio je trinaest nosača zvuka te je dobitnik i četiri diskografske nagrade Porin. Autor je stotinjak skladbi za gitaru i druge instrumente, od kojih će neke, uz skladbe J. S. Bacha, H. Ville-Lobosa i I. Albeniza, izvesti i na Koncertima u Eufrazijani.

Viktor Vidović, a descendant of a famous musical family, enrolled at the Geneva Conservatory at the age of 14, where he won the title of the youngest winner in the history of the International Competition of Music Artists. To date, Vidović has held several hundred notable concerts in prestigious halls around the world. He has made a number of sound recordings and concerts in a duet with his sister Ana Vidović, an outstanding guitarist, released thirteen records and won four Porin discography awards. He is the author of hundreds of compositions for guitar and other instruments, some of which, in addition to compositions by J. S. Bach, H. Ville-Lobos and I. Albeniz, he will perform at the Euphrasiana Concerts.

 

 

Na ovom događanju moguće je fotografiranje/snimanje, a u svrhu objave na internetskim stranicama, društvenim mrežama i u tiskovnim izdanjima Pučkog otvorenog učilišta Poreč kao organizatora i trećih strana i /ili trećih strana kao organizatora.

Ukoliko ne želite biti fotografirani/snimani molimo Vas da nas o tome obavijestite.