Tornaj se doma – Torna casa, razgovori s autorima prvog ciklusa

  • 07.10.
  • 19:00
  • foaje kazališta

promocija knjige autorice Tajane Reznić Brenko

foaje kazališta

Predstavljajući petoricu umjetnika, rođenih Porečana  –  Davida Belasa, Gorana Škofića, Luku Stojnića, Dejana Štifanića i Alexa Brajkovića, autorica Reznić Brenko u formi dijaloga nastoji razotkriti početke i uzroke svakoga ponaosob te u kojoj su mjeri, umjetnički i životno, bili inicirani svojim gradom.

Publikacija dokumentira prvi ciklus istoimenog projekta, jedinstvenog na ovim prostorima, kojim se afirmiranim umjetnicima omogućuje autorsko predstavljanje u rodnome gradu.

Lokacija