Goran Bojčevski (klarinet) i Jan Sever (glasovir)

  • 10.07.
  • 21:00
  • 50 kn
  • Eufrazijeva bazilika

Goran Bojčevski (klarinet / clarinet)
Jan Sever (glasovir / piano)

Uz Jana Severa, dobitnika Prešernove nagrade – najvećeg slovenskog umjetničkog priznanja, najsvestraniji klarinetist svjetskog glasa Goran Bojčevski izvodi svoje obrade i autorske skladbe u kojima se balkanska duša spaja s europskom tradicijom.

Along with Jan Sever, the winner of the Prešern award – highest Slovenian artistic recognition, the most versatile clarinetist of world renown, Goran Bojčevski, performs his arrangements and original compositions in which the Balkan soul merges with the European tradition.

 

 

Na ovom događanju moguće je fotografiranje/snimanje, a u svrhu objave na internetskim stranicama, društvenim mrežama i u tiskovnim izdanjima Pučkog otvorenog učilišta Poreč kao organizatora i trećih strana i /ili trećih strana kao organizatora.

Ukoliko ne želite biti fotografirani/snimani molimo Vas da nas o tome obavijestite.

 

Lokacija