Goran Bojčevski (klarinet) i Jan Sever (glasovir)

Goran Bojčevski (klarinet) i Jan Sever (glasovir)
  • 10.07.2020.
  • 21:00
  • 50 kn
  • Eufrazijeva bazilika

Goran Bojčevski (klarinet / clarinet)
Jan Sever (glasovir / piano)

Uz Jana Severa, dobitnika Prešernove nagrade – najvećeg slovenskog umjetničkog priznanja, najsvestraniji klarinetist svjetskog glasa Goran Bojčevski izvodi svoje obrade i autorske skladbe u kojima se balkanska duša spaja s europskom tradicijom.

Along with Jan Sever, the winner of the Prešern award – highest Slovenian artistic recognition, the most versatile clarinetist of world renown, Goran Bojčevski, performs his arrangements and original compositions in which the Balkan soul merges with the European tradition.

107564698_3081411631914807_2699596679546072901_o.jpeg
107636217_3081410921914878_3124295849003824906_o.jpeg
107666157_3081411125248191_3747491824036466101_o.jpeg
107693087_3081411298581507_1070133446844994120_o.jpeg
107826344_3081411955248108_2940979851446364749_o.jpeg
108189700_3081411801914790_8412999186968745895_o.jpeg

 

 

Na ovom događanju moguće je fotografiranje/snimanje, a u svrhu objave na internetskim stranicama, društvenim mrežama i u tiskovnim izdanjima Pučkog otvorenog učilišta Poreč kao organizatora i trećih strana i /ili trećih strana kao organizatora.

Ukoliko ne želite biti fotografirani/snimani molimo Vas da nas o tome obavijestite.