55. Annale: Re/konstrukcija

55. Annale: Re/konstrukcija
  • 13.08.2015. - 20.09.2015.
  • 21:00
  • Istarska sabornica

Istarska sabornica, galerija Zuccato, 13. 8. - 20. 9. 2015,
galerija Zuccato, Istarska sabornica

Radno vrijeme galerija: svakim danom od 10.00 - 12.00 i 19.00 - 22.00 osim nedjelje i praznika.

Kustosice: Branka Benčić i Jerica Ziherl

Andi_Bancic_Canon_5D_18.08.2015_7288_Andi_Bancic_5d_18_08_2015.jpg
Andi_Bancic_Canon_5D_18.08.2015_7306_Andi_Bancic_5d_18_08_2015.jpg
Andi_Bancic_Canon_5D_13.08.2015_7157_Andi_Bancic_5d_13_08_2015.jpg

Povodom 55 kontinuiranih godina održavanja Annala, Pučko otvoreno učilište Poreč organizira tematsku (jubilarnu) izložbu i forum suvremenih kustoskih praksi.
Putem dostupne dokumentacije, umjetničkih radova i arhivskih materijala projekt će predstaviti polustoljetnu povijest porečkog Annala, s naglaskom na one umjetnike i dijela koji govore o kontinuitetu, transformaciji, kontekstualizaciji i valorizaciji hrvatske suvremene umjetnosti.

Predstaviti će se dijela Ede Murtića, Zlatka Price, Ivana Kožarića, Vojina Bakića, Branka Ružića, Ferdinanda Kulmera, Milene Lah, Gorana Trbuljaka, Nives Kavurić Kurtović, Đanina Božića, Silva Šarića, Alena Floričića, Gorana Škofića, Davora Sanvincentija, Dragane Sapanjoš, Olje Grubić, Ivana Picelja, SofijeSilvije, Marina Tartaglie, Josipa Diminića, Fulvia Juričića i Borisa Demura.

Andi_Bancic_Canon_5D_18.08.2015_7340_Andi_Bancic_5d_18_08_2015.jpg
Andi_Bancic_Canon_5D_18.08.2015_7346_Andi_Bancic_5d_18_08_2015.jpg
Andi_Bancic_Canon_5D_18.08.2015_7361_Andi_Bancic_5d_18_08_2015.jpg

Projekt 55. Annala se postavlja kao izložba/publikacija/forum i otvara društveni prostor u kojem se aktivno radi na značenjima, pričama, povijesti, funkcijama i transfromacijama umjetničkog materijala.

Izložba, je retrospektivno dokumnetarističkog karaktera, uz predstavljanje recentnih radova Olje Grubić, Dragane Sapanjoš, Davora Savicentija i Gorana Škofića. Na taj način žele se nagovijestiti smjernice i mogućnosti budućeg razvoja ove najstarije manifestacije vizualnih umjetnosti u Hrvatskoj. Izložba 55. Annala postaje mjesto na kojem se susreću umjetnici, institucije i publika,  pridonoseći stvaranju kontekstualnog pristupa i  komunikacijskih formi u koje se integriraju zajednički društveni, kulturni i estetski aspekti.

 

Na ovom događanju moguće je fotografiranje/snimanje, a u svrhu objave na internetskim stranicama, društvenim mrežama i u tiskovnim izdanjima Pučkog otvorenog učilišta Poreč kao organizatora i trećih strana i /ili trećih strana kao organizatora.

Ukoliko ne želite biti fotografirani/snimani molimo Vas da nas o tome obavijestite.