40 Annale: Pogled unazad

40 Annale: Pogled unazad
  • 13.07.2000. - 20.08.2000.
  • 21:00
  • Istarska sabornica

KATALOG

40 Annale - uvodni tekst

 

40 Annale - umjetnici

 

KATALOG

 

Na ovom događanju moguće je fotografiranje/snimanje, a u svrhu objave na internetskim stranicama, društvenim mrežama i u tiskovnim izdanjima Pučkog otvorenog učilišta Poreč kao organizatora i trećih strana i /ili trećih strana kao organizatora.

Ukoliko ne želite biti fotografirani/snimani molimo Vas da nas o tome obavijestite.