Samanta Stell, David Kumpare i Sandro Vešligaj

Samanta Stell, David Kumpare i Sandro Vešligaj
  • trajanje: 75 minuta
  • 12.08.2022.
  • 21:00
  • 75 kn
  • Eufrazijeva bazilika

 

Samanta Stell (flauta / flute)
David Kumpare (klarinet / clarinet)
Sandro Vešligaj (klavir / piano)

Stell, Kumpare i Vešligaj svoje su glazbeno obrazovanje započeli u rodnoj Istri, nastavili u Zagrebu i na talijanskim akademijama i konzervatorijima, a danas se u Poreču i Puli bave pedagoškim radom obrazujući nove naraštaje istarskih glazbenika. Stell, flautistica i učiteljica u Umjetničkoj školi Poreč, dobitnica je Oskara znanja u 2020. godini, kada je obilježila i 25 godina umjetničkog rada. U Eufrazijani Stell se pridružuju Kumpare i Vešligaj, suradnici na snimanju nosača zvuka s djelima hrvatskih skladatelja. Poletan trio u spoju flaute, klarineta i klavira izvodi skladbe M. Obiolsa, F. Bruna, T. Aubina, E. Cossetta i D. Milhauda.

Stell, Kumpare and Vešligaj began their music education in their native Istria, continued in Zagreb and at Italian academies and conservatories, and today they are engaged in pedagogical work, educating new generations of Istrian musicians in Poreč and Pula. Stell, flutist and teacher at the Poreč Art School, won the Oscar of Knowledge in 2020, when she also marked 25 years of artistic work. Kumpare and Vešligaj, collaborators on the recording of a sound carrier with works by Croatian composers, join Stell at the Euphrasiana. The enthusiastic trio in the combination of flute, clarinet and piano performs compositions by M. Obiols, F. Bruno, T. Aubin, E. Cossett and D. Milhaud.

 

 

Na ovom događanju moguće je fotografiranje/snimanje, a u svrhu objave na internetskim stranicama, društvenim mrežama i u tiskovnim izdanjima Pučkog otvorenog učilišta Poreč kao organizatora i trećih strana i /ili trećih strana kao organizatora.

Ukoliko ne želite biti fotografirani/snimani molimo Vas da nas o tome obavijestite.