Sain Mus (AUT)

Sain Mus (AUT)
  • 05.08.2020.
  • 21:00
  • lapidarij Zavičajnog muzeja Poreštine

Clemens Sainitzer – violončelo, elektronika / cello, electronics
Philipp Erasmus – gitara, elektronika / guitar, electronics

 

 

Na ovom događanju moguće je fotografiranje/snimanje, a u svrhu objave na internetskim stranicama, društvenim mrežama i u tiskovnim izdanjima Pučkog otvorenog učilišta Poreč kao organizatora i trećih strana i /ili trećih strana kao organizatora.

Ukoliko ne želite biti fotografirani/snimani molimo Vas da nas o tome obavijestite.