Projekt Lazarus

Projekt Lazarus
  • 26.08.2022.
  • 21:00
  • 75 kn
  • Eufrazijeva bazilika

 

Andrija iz Motovuna i njegovo doba / Andrija of Motovun and his time

Ansambl Projekt Lazarus
Daniela Perosa
Nikolina Virgej Pintar
Ivan Martinčić
Robert Palić
Danijel Jurišić
Martina Mičija Palić
Franjo Bilić

Ansambl Projekt Lazarus ostvario je brojne nastupe u zemlji i inozemstvu kojima promovira hrvatsku i europsku glazbenu baštinu na renomiranim inozemnim i nacionalnim festivalima. Lazarus svojim projektom Motovunjanin nastoji pokazati izvanredan značaj Andrije Motovunjanina, Istranina koji je živio na prijelazu iz 15. u 16. stoljeće i svojim je djelima obilježio europsku i svjetsku glazbenu i tiskarsku povijest. Sinergiju istraživačkog i umjetničko-interpretativnog rada ansambl donosi kroz dvodijelni, koncertno-edukativni nastup – upoznavajući publiku sa svijetom i radom Motovunjanina, a zatim i izvodeći njegove skladbe i antologije.

The ensemble Project Lazarus has made numerous appearances in the country and abroad, promoting Croatian and European musical heritage at renowned foreign and national festivals. With his project “Motovunjanin“, Lazarus seeks to show the extraordinary importance of Andrija Motovunjanin, an Istrian who lived at the turn of the 16th century and whose works marked European and world music and printing history. The ensemble brings the synergy of exploratory and artistic-interpretative work through a two-part, concert-educational performance - introducing the audience to the world and work of Motovunjanin, and then performing his compositions and anthologies.

 

 

Na ovom događanju moguće je fotografiranje/snimanje, a u svrhu objave na internetskim stranicama, društvenim mrežama i u tiskovnim izdanjima Pučkog otvorenog učilišta Poreč kao organizatora i trećih strana i /ili trećih strana kao organizatora.

Ukoliko ne želite biti fotografirani/snimani molimo Vas da nas o tome obavijestite.