27. međunarodna studentska kiparska škola Montraker

  • 28.08. - 09.09.
  • 08:00
  • kamenolom Montraker

U ponedjeljak, 28. kolovoza 2017. godine počinje s radom 27. međunarodna studentska kiparska škola Montraker. Svečano otvaranje održat će se u staroj školi u Vrsaru u 20 sati gdje će se predstaviti prošlogodišnji katalog i izložiti radovi sa prošlogodišnjeg Foto natječaja Montraker.

I ove godine će se održati novi foto natječaj na kojeg se mogu javiti svi zainteresirani fotografi, a podijelit će se i tri nagrade: prva nagrada iznosi 3.000 kn, druga 2.000 kn i treća 1.000 kn. Detaljnije o natječaju se može potražiti ovdje.

Posjetitelji mogu pratiti rad učesnika od ponedjeljka do subote od 8 - 12 i 16 - 19 sati, do 9. rujna.Ove godine će u radu škole sudjelovati slijedeće akademije:

Akademija likovnih umjetnosti Zagreb
mentor: Peruško Bogdanić (Umjetnički direktor Montrakera)
student: Vladimir Novak

Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka
mentor: Želimir Hladnik
student: Antun Ružolčić

Umjetnička akademija Split
mentor: Nikola Džaja
student: Marko Budumir

Likovna akademija Venecija
mentor: Roberto Pozzobon
studentica: Valerie Cortelazzi

Umjetnički direktor škole je akademski kipar Peruško Bogdanić. Studentima će u obradi kamena pomagati tehnički suradnik akademski kipar Petar Dolić i kamenoklesari Mario Rakovac i Milan Mendiković. O radovima studenata će pisati stručna suradnica Patricia Počanić, povjesničarka umjetnosti.

Suorganizatori Škole su Pučko otvoreno učilište Poreč, Općina Vrsar, TZ Općine Vrsar, Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka, Akademija likovnih umjetnosti Zagreb, Umjetnička akademija Split i Akademija za likovnu umjetnost Ljubljana.

Od samih početaka u organizaciji Škole pomažu i lokalne tvrtke: Maistra (bivša Anita) se brine za smještaj i prehranu sudionika, dok Kamen Pazin donira blokove kamena koje studenti obrađuju.

Gotove skulpture se postavljaju u javni prostor a za njihovo postavljanje je zaduženo komunalno poduzeće Montraker iz Vrsara.

Međunarodna studentska kiparska škola potpomognute je i sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Međunarodna studentska kiparska škola Montraker nastala je iz ideje Josipa Diminića i Drage Orlića koji su tražili način kako obogatiti kulturnu ponudu Vrsara te su tako iskoristili postojeći a napušteni kamenolom iz kojega se, između ostalog,  vadilo kamenje za izgradnju Venecije.

 

Na ovom događanju moguće je fotografiranje/snimanje, a u svrhu objave na internetskim stranicama, društvenim mrežama i u tiskovnim izdanjima Pučkog otvorenog učilišta Poreč kao organizatora i trećih strana i /ili trećih strana kao organizatora.

Ukoliko ne želite biti fotografirani/snimani molimo Vas da nas o tome obavijestite.

 

Lokacija