Print

Tečajevi /

UPISI NA NAPREDNE STUPNJEVE STRANIH JEZIKA!

Pučko otvoreno učilište Poreč
  • kn

Želite li unaprijediti znanje stranog jezika?

Upisujemo polaznike u napredne programe učenja engleskog, njemačkog i talijanskog jezika.

Nastava se održava dvaput tjedno u popodnevnim satima, a izvodi se prema europskom referentnom okviru za strane jezike.

Programi su odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a stečeno znanje upisuje se u e-radnu knjižicu!

Za više informacija i upise javite se na broj telefona 887 - 216 ili na e-mail obrazovanje@poup.hr.