Enis Žužić ponovno favorit publike na Profuturi

Već treći put publika na otvaranju Profuture za najbolji rad odabire one Enisa Žužića. Ovaj put se Žužić predstavio sa dva rada: skulpturom Mati zemlja i reljefnom slikom Norma. U navedenoj slici Žužić je objedinio svoje dvije ljubavi - sliakrstvo i kiparstvo, pa je na sliku figure aplicirao žicu.

Enis Žužić dobit će slikarsku opremu koju donira knjižara Matea, poduzeća IstraAlf.

 

Na slijedećem grafikonu možete vidjeti kako je glasala publika