Nabava usluga

Print

o Naručitelj Pučko otvoreno učilište Poreč objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave usluga tiskanja.

Ovim putem pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

Rok za dostavu ponuda ističe 5. ožujka 2018. godine u 10:00 sati
bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku nabave usluge tiskanja