Nabava robe

Print

Arhiva

Naručitelj Pučko otvoreno učilište Poreč pokrenuo je postupak jednostavne nabave za uredski materijal za 2017. godinu za potrebe Pučkog otvorenog učilišta Poreč, te u svrhu prikupljanja ponuda upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Ovim putem pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

Rok za dostavu ponude je 19. svibnja 2017. godine do 11:00 sati bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE u postupku jednostavne nabave UREDSKOG MATERIJALA

Troškovnik