Katalog informacija

Print

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03 i 114/10) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Pučkog otvorenog učilišta Poreč (Odluka KLASA: 612-02/12-01/436)

Osoba za kontakt:
Službenik za informiranje - Ana Čehić Anić
Telefon: 052/887 216
E-mail: ana.cehic-anic@poup.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 7.00-15.00 sati

Način predavanja zahtjeva:

Pisanim putem:
- poštom na adresu:    Pučko otvoreno učilište Poreč
                                 Službenik za informiranje
                                 Narodni trg 1
                                 52440 Poreč

- putem elektroničke pošte: ana.cehic@poup.hr ili info@poup.hr

- faksom na broj: 052/431-598


Usmeno:
- zahtjevom na zapisnik svakim radnim danom u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Poreč
- putem telefona na broj: 052/887-216 ili 052/887-210 (centrala)


Obrazac
Zahtjev za pristup informacijama

 

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (PDF)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (CSV)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (PDF)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (CSV)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. (PDF)

 

 

Akti Učilišta

Statut (14. 6. 2016.)
Pravilnik o radu (1. 3. 2002.)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (9. 10. 2002.)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (6. 9. 2004.)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu (23. 5. 2005.)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (29. 6. 2010.)
Procedura stvaranja ugovornih obveza
(27. 12. 2011.)
Pravilnik o popisu i opisu poslova (16. 3. 2009.)
Zakon o obrazovanju odraslih (2. 2. 2007.)
Zakon o ustanovama (30. 7. 1993.)
Zakon o proračunu (14. 2. 2015.)
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (25. 5. 2017.)
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka (14. 6. 2017.)
Pravilnik o popisu i opisu poslova - izmjene i dopune (3. 6. 2017.)

 

Izvješća i planovi

 

Izvješća

Financijski izvještaj za 2017. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2016. godinu

Financijski izvještaj za 2016. godinu

Financijski izvještaj za 2015. godinu

Financijski izvještaj za 2014. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima primicima i izdacima za 2014. godinu
Bilanca za 2014. godinu
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2014. godinu
Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine
Bilješke uz financijski izvještaj za 1. 1. - 31. 12. 2014. godine

 

Planovi

Financijski plan za 2018. godinu s porojekcijama za 2019. i 2020. godinu
Financijski plan za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019.
Financijski plan za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018.
Financijski plan za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017.