Javna nabava

Print

Što je javna nabava?

Javna nabava podrazumijeva provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima - državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama - budući da ta tijela raspolažu javnim financijskim sredstvima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Pravila i postupci trebaju imati javnu prepoznatljivost i osigurati pristupačnost svim zainteresiranim osobama uz istovremeno postizanje najšireg društvenog nadzora nad potrošnjom javnih sredstava.

Profil Pučkog otvorenog učilišta Poreč

Prema Zakonu o javnoj nabavi, Pučko otvoreno učilište Poreč je javni naručitelj.
Profil Pučkog otvorenog učilišta Poreč kao javnog naručitelja je:
Pučko otvoreno učilište Poreč, Narodni trg 1, 52440 Poreč
MB: 03090612 OIB: 78789932299
Telefon: 052 887 210
Glavna adresa naručitelja (URL): www.poup.hr

Plan nabave

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja.

Planiranje se temelji na procjeni potrebnih količina roba, radova i usluga.

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu
Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu
Druge izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu
Treće izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu
Četvrte izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) objavljuje se
Plan nabave za 2017. godinu
Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) objavljuje se
Plan nabave za 2016. godinu
I. izmjene i dopune plana nabave za 2016. g.
II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. g.
Arhiv postupaka nabave

Plan nabave za 2015. godinu

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) objavljuje se
Plan nabave za 2015. g.

I. izmjene i dopune plana nabave za 2015. g.
II. izmjene i dopune plana nabave za 2015. g.

 

IZJAVE O NEPOSTOJANJU/POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) Pučko otvoreno učilište Poreč kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa :

1. USLUGA POREČ d.o.o., Mlinska 1, 52440 Poreč

Izjava čelnika

 

NABAVA ISPOD ZAKONSKOG PRAGA

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi
- nabava ispod zakonskog praga, Pučko otvoreno učilište Poreč provodi
sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Nabava ispod zakonskog praga

 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 90/11) javni naručitelj Pučko otvoreno učilišta Poreč objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade RH, KLASA: 330-01/11-02/01,URBROJ: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. ("Narodne novine" broj: 32/11) Pučko otvoreno učilište Poreč objavljuje Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja