Izvješća i planovi

Print

Izvješća

Financijski izvještaj za 2017. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2016. godinu

Financijski izvještaj za 2016. godinu

Financijski izvještaj za 2015. godinu

Financijski izvještaj za 2014. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima primicima i izdacima za 2014. godinu
Bilanca za 2014. godinu
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2014. godinu
Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine
Bilješke uz financijski izvještaj za 1. 1. - 31. 12. 2014. godine

 

Planovi

Financijski plan za 2018. godinu s porojekcijama za 2019. i 2020. godinu
Financijski plan za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019.
Financijski plan za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018.
Financijski plan za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017.