I-Archeo.S.

Print

logo

Projekt prijavljen u sklopu programa teritorijalne suradnje Interreg Italija-Hrvatska.

Pučko otvoreno učilište je partner u projektu, nositelj projekta je Teatro Pubblico Pugliese, a ostali partneri su Abruzzo regija, Marche teatro iz Ancone, Grad Pazin i Grad Crikvenica.

Početak projekta je 01.01.2018. a traje 18 mjeseci. Ukupna je vrijednost projekta 1.176.243,00 €. POUP kao projektni partner sudjeluje u ukupnom iznosu od 1.130.062,00 kn (150.675,00 €), od čega EU program financira 85%, a učešće POUP-a je 15%.

Projektom I-Archeo.S izgrađuje se integrirani sistem usluga za valorizaciju prirodne i kulturne baštine temeljenih na održivom ekonomskom razvoju. Uspostavlja se suradnja između javnih tijela, malih i srednjih poduzeća te turističkih operatora te se projektom predviđa formiranje tzv. Klastera kako bi ekonomski interes uključenih postao dio zajedničke razvojne strategije i osigurao održivost rezultata projekta.

 Kreira se  konkretan kulturno-turistički proizvod, koji će povezati specifična lokalna obilježja i vrijednosti u održivu i smislenu cjelinu. Pučko otvoreno učilište kroz ovaj projekt nastupa kao ustanova u kulturi koja ima bogatu ponudu kulturno umjetničkih programa te je na tim temeljima  spremna stvoriti novi proizvod kao vansezonsku turističku ponudu kako za lokalnu zajednicu tako i za goste grada Poreča. Rezultati projekta bit će predstavljeni u travnju 2019.te god. kao pilot aktivnost u obliku edukativnog itinerara za domaće i strane tour operatere. 

Svi zainteresirani dionici iz sektora održivog turizma, upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom, poljoprivredno-prehrambenog sektora te različiti obrti moći će se već uskoro direktno uključiti u projekt putem javnog poziva. Ekonomski interes uključenih postat će tako dio zajedničke razvojne strategije, a upravo kulturna i prirodna baština pokretač novih gospodarskih tokova.

 

Linkovi:

www.strukturnifondovi.hr