Pučko otvoreno učilište Poreč organizira

Natječaj za sudjelovanje na 45. Susretu pjevačkih zborova "Naš Kanat je lip"

 

PRIJAVNICA

XIII. ZBIRKA SKLADBI "NAŠ KANAT JE LIP"

 

PROPOZICIJE SUSRETA

Sve prijavljene skladbe trebaju biti utemeljene na značajkama "istarske ljestvice". Obrađene skladbe trebaju biti postojeće ili nove umjetničke obrade istarsko-primorskih pučkih napjeva, dok nove skladbe trebaju biti utemeljene na istarskoj ljestvici i čakavskoj riječi u duhovnoj ili svjetovnoj tematici. Za nove umjetničke obradei za nove skladbe treba obavezno priložiti i partituru tenavesti radi li se o praizvedbi. Ukupno trajanje programa skladbi prijavljenog zbora ne smije trajati dulje od 8 minuta.


1. NATJEČAJ ZA NAJBOLJU PRAIZVEDBU  skladbi, koje su nagrađene i pohvaljene u 2016. godini na 44. Susretu Naš kanat je lip, po raspisanom natječaju.

Novčana nagrada je: 2.000,00 kn.

Na ovogodišnjem 45. Susretu zborova Naš kanat je lip,biti će izabrana najbolja izvedba novih skladbi izdanih u prošlogodišnjoj publikaciji" XIII. Zbirka skladbi Naš kanat je lip". Svaki prijavljeni zbor može u svoj program uvrstiti praizvedbu  navedenih skladbi.

Izvedbe će ocijenjivati  stručni   prosudbeni sud.

Skladbe su: H .Gospodnetić: Pusni tanci; V. Vlačić: Seh Duš Dan; I. Božinović: Pijanci; A. Hribl: Menduli

 

GOSTI

Gosti Susreta su zborovi srednjih glazbenih škola i glazbenih akademija kao i zborovi iz inozemstva. Gosti zborovi koji nisu amateri također izvode program prema Propozicijama Kanta. Gosti iz inozemstva izvode jednu skladbu prema Propozicijama Kanta, a ostale skladbe trebaju sadržavati idiom njihova zavičaja.

 

UPISNINA (KOTIZACIJA)

Kotizacija za sudjelovanje na ovoj  manifestaciji  u visini od25 kunapo članu zbora uplaćuje se najkasnije do 13.5.2017.na žiro račun Pučkog otvorenog učilišta Poreč, otvoren pri Privrednoj banci Zagreb, HR1323400091834800003, poziv na broj (mala kućica) 68, (velika kućica) 7730 - 78789932299 - 0407. Troškove vlastitog prijevoza i mogućeg boravka u Poreču snose sudionici Susreta.

 

PRIJAVA

Ispunjenu prijavnicu dostavite do 01.04.2017.na adresu: Pučko otvoreno učilište Poreč, Narodni trg 1, HR-52440 Poreč.

Fax (052).887.220. E-mail: kultura@poup.hr. Prijavnica treba biti poslana e-mailom (u Word-u), ali original iste, uz pečat i potpis, molimo dostavite poštom.

 

INFORMACIJE

Glazbeno-scenska djelatnost, Pučko otvoreno učilište Poreč
Narodni trg br. 1, 52440 Poreč.

kultura@poup.hr  
telefon: 095 904 9443