TEATRO PUBBLICO PUGLIESE vodeći partner projekta kapitalizacije I-ARCHEO.S. - INTEGRATED SYSTEM OF THE NATURAL AND CULTURAL HERITAGE AND THE CULTURAL ACTIVITIES financiran u okviru Europskog programa za prekograničnu suradnju 2014 - 2020 Interreg V-A Italija - Hrvatska CBC Programme objavljuje natječaj za nabavu usluga: "Pool of Experts" stručnjaci iz sociologije, kreativne ekonomije, teritorijalnog marketinga i održivog turizma. Partneri na projektu su: Pučko otvoreno učilište Poreč, Grad Pazin, Grad Crikvenica, Regija Abruzzo i Marche Teatro Scarl.

TPP, obavijest o formiranju (PDF)
TPP, dodatak A (Word)