U program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje može se upisati osoba koja ima 18 godina i:

  • završenu srednju školu  četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica
  • završenu bilo koju srednju školu u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti (test znanja)

Trajanje: 204 nastavnih sati
Oblik izvođenja: redovita nastava

Opis programa